(+976) 11-354662 | info@tourmongolia.com | tsolmon@tourmongolia.com | otgoo@tourmongolia.com

Smiley face

Reisen mit Plan

Januar 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
SL-01ERKUNDUNG DER SCHNEELEOPARDEN12 Tage7-Jan-201818-Jan-2018Nicht verfügbarBuchen
SL-02ERKUNDUNG DER SCHNEELEOPARDEN13 Tage28-Jan-20188-Feb-2018Nicht verfügbarBuchen

Februar 2018

Tour KodTour NameDauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
NR-01REITERLEBNISTagestourTäglichNicht verfügbarBuchen
HK-01 WANDERUNG ZUM KHAN BERGTagestour25-Feb-2018Nicht verfügbarBuchen

März 2018

Tour KodTour NameDauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
NR-02REITERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
HK-02 WANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-01NOMADISCHER LEBENSSTIL2 Tage21-März-201822-März-2018VerfügbarBuchen
NR-03REITERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
HK-03 WANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-02 NOMADISCHER LEBENSSTIL2 Tage30-März-201831-März-2018VerfügbarBuchen

April 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
NR-04REITERLEBNIS TagestourTäglichVerfügbarBuchen
HK-04WANDERUNG ZUM KHAN BERGTagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-03 NOMADISCHER LEBENSSTIL2 Tage14-Apr-201815-Apr-2018VerfügbarBuchen
NR-05REITERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
HK-05 WANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-04 NOMADISCHER LEBENSSTIL2 Tage26-Apr-201827-Apr-2018VerfügbarBuchen

Mai 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
NR-06REITERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
HK-06 WANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-05 NOMADISCHER LEBENSSTIL2 Tage17-Mai-201818-Mai-2018VerfügbarBuchen
SN-01SZENEN DER NATIONALPARKE 3 Tage25-Mai-201827-Mai-2018VerfügbarBuchen
WW-01Wide Steppe & Wild Horses 2 Tage28-Mai-201829-Mai-2018VerfügbarBuchen

Juni 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
GC-01 NOMADENGEMEINDE „GURVANBULAG“5 TageJuni 1, 2018Juni 5, 2018VerfügbarBuchen
MD-01MONGOLISCHE ENTDECKUNG 9 TageJuni 2, 2018Juni 10, 2018VerfügbarBuchen
CM-01KONTRASTE DER MONGOLEI19 TageJuni 2, 2018Juni 23, 2018VerfügbarBuchen
MI-01 MONGOLISCHE IMPRESSIONEN13 TageJuni 3, 2018Juni 15, 2018VerfügbarBuchen
NR-07 Wide Steppe & Wild Horses
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
WW-02 WEITE STEPPE & WILDE PFERDE
2 TageJuni 4, 2018Juni 5, 2018VerfügbarBuchen
BN-01 MIT FAHRRAD DURCH DAS LAND DER NOMADEN
12 TageJuni 5, 2018Juni 16, 2018VerfügbarBuchen
MN-01 NOMADISCHES FEST NAADAM
3 TageJuni 6, 2018Juni 8, 2018VerfügbarBuchen
HK-07 WANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
GC-02 NOMADENGEMEINDE „GURVANBULAG“
5 TageJuni 7, 2018Juni 11, 2018VerfügbarBuchen
NL-06 NOMADISCHER LEBENSSTIL
2 TageJuni 9, 2018Juni 10, 2018VerfügbarBuchen
TR-01RAFTING IM TUUL FLUSSTagestourTäglichVerfügbarBuchen
SN-02Szenen der Nationalparke
3 TageJuni 12, 2018Juni 14, 2018VerfügbarBuchen
OR-01RAFTING IM ORKHON FLUSS
7 TageJuni 15, 2018Juni 21, 2018VerfügbarBuchen
MN-02 NOMADISCHES FEST NAADAM
3 TageJuni 16, 2018Juni 18, 2018VerfügbarBuchen
FA-01FAMILIEN SPASS UNTER FREUNDLICHEN NOMADEN
12 TageJuni 17, 2018Juni 28, 2018VerfügbarBuchen
HA-01DER WEG DURCH HEILIGE ALTAI GEBIRGE
12 TageJuni 18, 2018Juni 28, 2018VerfügbarBuchen
HM-01AUF DEM PFERD DIE TAIGA ENTDECKEN
12 TageJuni 19, 2018Juni 30, 2018VerfügbarBuchen
FE-01ALS FAMILIE AUF ERKUNDUNG9 TageJuni 19, 2018Juni 27, 2018VerfügbarBuchen
SI-01STEPPEN-INSPIRATION10 TageJuni 20, 2018Juni 29, 2018VerfügbarBookBuchen
WW-03 WEITE STEPPE & WILDE PFERDE
2 TageJuni 21, 2018Juni 22, 2018VerfügbarBuchen
MD-02MONGOLISCHE ENTDECKUNG9 TageJuni 22, 2018Juni 30, 2018VerfügbarBuchen
SL-01ERBE DES HEILIGEN LANDES6 TageJuni 23, 2018Juni 28, 2018VerfügbarBuchen
MN-03 NOMADISCHES FEST NAADAM
3 TageJuni 27, 2018Juni 29, 2018VerfügbarBuchen
SL-02ERBE DES HEILIGEN LANDES6 TageJuni 29, 2018Juli 4, 2018VerfügbarBuchen

Juli 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
CM-02KONTRASTE DER MONGOLEI 19 Tage3. Juli 201821. Juli 2018VerfügbarBuchen
NR-08RETERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
WW-04 WEITE STEPPE & WILDE PFERDE
2 Tage4. Juli 20185. Juli 2018VerfügbarBuchen
MN-04 NOMADISCHES FEST NAADAM
3 Tage4. Juli 20186. Juli 2018VerfügbarBuchen
TG-01SCHÄTZE VON WÜSTE-GOBI & KHANGAI 16 Tage5. Juli 201820. Juli 2018VerfügbarBuchen
GC-03 NOMADENGEMEINDE „GURVANBULAG“
5 Tage6. Juli 201810. Juli 2018VerfügbarBuchen
NN-01NAADAM & NOMADEN12 Tage6. Juli 201817. Juli 2018VerfügbarBuchen
FA-02FAMILIEN SPASS UNTER FREUNDLICHEN NOMADEN
12 Tage7. Juli 201818. Juli 2018VerfügbarBuchen
HK-08 WANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
SL-03ERBE DES HEILIGEN LANDES6 Tage16. Juli 201821. Juli 2018VerfügbarBuchen
HA-02DER WEG DURCH HEILIGE ALTAI GEBIRGE
12 Tage16. Juli 201827. Juli 2018VerfügbarBuchen
MD-03MONGOLISCHE ENTDECKUNG9 Tage16. Juli 201824. Juli 2018VerfügbarBuchen
BN-02Mongolian Discovery12 Tage17. Juli 201828. Juli 2018VerfügbarBuchen
MI-02 MONGOLISCHE IMPRESSIONEN13 Tage17. Juli 201829. Juli 2018VerfügbarBuchen
FE-02ALS FAMILIE AUF ERKUNDUNG9 Tage17. Juli 201825. Juli 2018VerfügbarBuchen
TR-02RAFTING IM TUUL FLUSS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
MN-05 NOMADISCHES FEST NAADAM
3 Tage19. Juli 201821. Juli 2018VerfügbarBuchen
OR-02RAFTING IM ORKHON FLUSS
7 Tage20. Juli 201826. Juli 2018VerfügbarBuchen
NL-07 Nomadischer Lebensstil
2 Tage22. Juli 201823. Juli 2018VerfügbarBuchen
SN-03Szenen der Nationalparkse
3 Tage24. Juli 201826. Juli 2018VerfügbarBuchen
MN-06 NOMADISCHES FEST NAADAM 3 Tage25. Juli 201827. Juli 2018VerfügbarBuchen

August 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
MN-07 NOMADISCHES FEST NAADAM 2 Tage3. August 20185. August 2018VerfügbarBuchen
BN-03MIT FAHRRAD DURCH DAS LAND DER NOMADEN12 Tage7. August 201818. August 2018VerfügbarBuchen
NR-09REITERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
CM-03KONTRASTE DER MONGOLEI 19 Tage7. August 201825. August 2018VerfügbarBuchen
HK-09 wANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
WW-05 WEITE STEPPE & WILDE PFERDE
2 Tage8. August 20189. August 2018VerfügbarBuchen
SL-04ERBE DES HEILIGEN LANDES6 Tage8. August 201812. August 2018VerfügbarBuchen
MD-04MONGOLISCHE ENTDECKUNG9 Tage8. August 201816. August 2018VerfügbarBuchen
TG-02SCHÄTZE VON WÜSTE-GOBI & KHANGAI16 Tage8. August 201824. August 2018VerfügbarBuchen
OR-03RAFTING IM ORKHON FLUSS7 Tage10. August 201816. August 2018VerfügbarBuchen
NL-08 Nomadischer Lebensstil
2 Tage11. August 201812. August 2018VerfügbarBookBuchen
HA-03DER WEG DURCH HEILIGE ALTAI GEBIRGE
12 Tage13. August 201824. August 2018VerfügbarBuchen
SL-05ERBE DES HEILIGEN LANDES6 Tage13. August 201818. August 2018VerfügbarBuchen
MN-08 NOMADISCHES FEST NAADAM
2 Tage14. August 201816. August 2018VerfügbarBuchen
FE-03ALS FAMILIE AUF ERKUNDUNG9 Tage14. August 201822. August 2018VerfügbarBookBuchen
HM-02AUF DEM PFERD DIE TAIGA ENTDECKEN
12 Tage14. August 201825. August 2018VerfügbarBuchen
SI-02STEPPEN-INSPIRATION10 Tage15. August 201824. August 2018VerfügbarBuchen
SN-04Szenen der Nationalparke3 Tage24. August 201826. August 2018VerfügbarBuchen
GC-04 NOMADENGEMEINDE „GURVANBULAG“
5 Tage25. August 201829. August 2018VerfügbarBuchen
MD-05MONGOLISCHE ENTDECKUNG9 Tage25. August 20182. September 2018VerfügbarBuchen
MI-03MONGOLISCHE IMPRESSIONEN13 Tage25. August 20186. September 2018VerfügbarBuchen
TR-03RAFTING IM TUUL FLUSSTagestourTäglichVerfügbarBuchen
MN-09 NOMADISCHES FEST NAADAM
2 Tage28. August 201830. August 2018VerfügbarBuchen
GC-04 NOMADENGEMEINDE „GURVANBULAG“
6 Tage31. August 20184. September 2018VerfügbarBuchen

September 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
NR-10RETERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
HK-10 WANDERUNG ZUM KHAN BERG
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-09 Nomadischer Lebensstil
2 Tage6. September 20187. September 2018VerfügbarBuchen
MN-10 NOMADISCHES FEST NAADAM
2 Tage6. September 20188. September 2018VerfügbarBuchen
TR-04RAFTING IM TUUL FLUSS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
SN-05Szenen der Nationalparke
3 Tage10. September 201812. September 2018VerfügbarBuchen
WW-06 WEITE STEPPE & WILDE PFERDE
2 Tage11. September 201812. September 2018VerfügbarBuchen

Oktober 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
GE-01GOLDENES ADLERFESTIVAL6 Tage4. Oktober 20189. Oktober 2018VerfügbarBuchen
NR-11RETERLEBNIS TagestourTäglichVerfügbarBuchen
HK-11WANDERUNG ZUM KHAN BERGTagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-10Nomadischer Lebensstil 2 Tage13. Oktober 201814. Oktober 2018VerfügbarBuchen

November 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
NR-12REITERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-11 NOMADISCHER LEBENSSTIL
2 Tage12. November 201813. November 2018VerfügbarBuchen
SL-03ERKUNDUNG DER SCHNEELEOPARDEN12 Tage19. November 201830. November 2018VerfügbarBuchen

Dezember 2018

Tour KodTour Name DauerBeginnEndeVerfügbarkeitBeitreten
NR-13REITERLEBNIS
TagestourTäglichVerfügbarBuchen
NL-12 NOMADISCHER LEBENSSTIL
2 Tage15. Dezember 201816. Dezember 2018VerfügbarBuchen